Diagnostikovali
Vašemu dítěti
DMO?

Jak postupovat

Co je DMO

Dětská mozková obrna (DMO) je trvalé postižení hybnosti a držení těla, způsobené neměnným poškozením nezralého mozku dítěte nebo plodu.

více zde

Příznaky DMO

Ačkoliv je poškození mozku v případě DMO dané a v čase se v podstatě nemění, jeho příznaky se s tím, jak dítě postupně roste (a až do určitého věku) vyvíjí a mění.

více zde

Příčiny DMO

DMO mohou způsobovat všechny příčiny, které vedou k poškození určitých oblastí nezralého mozku plodu nebo dítěte.

více zde

Formy DMO

Léčba má být vždy komplexní a individuálně určena pro každého pacienta – má řešit pokud možno všechny problémy, které jsou s DMO spojeny.

více zde

Léčba DMO

Ačkoliv je poškození mozku v případě DMO dané a v čase se v podstatě nemění, jeho příznaky se s tím, jak dítě postupně roste (a až do určitého věku) vyvíjí a mění.

Dětská Neurologie

Dětská Neurologie

Řeší opoždění pohybového a psychického vývoje dítěte, vady řeči, poruchy chování, učení a koncentrace, poruchy spánku, bolesti hlavy a epilepsii.

více zde

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Zabývá se operativním či konzervativním řešením vad nervového systému a jeho podpůrných tkání.

více zde

Ortopedie a rehabilitace

Ortopedie a rehabilitace

Zabývá se především vývojem kyčelního kloubu a následnou rehabilitací pacienta.

více zde

Psychologie

Psychologie

Hlavním cílem psychologické péče je minimalizovat dopad onemocnění a ukázat směr, kterým se má péče ubírat.

více zde

ORL

ORL

Zabývá se problémy, které může DMO přinášet, jako jsou poruchy sluchu, řeči, polykání, orientace v prostoru a rovnováhy.

více zde

Logopedie

Logopedie

Zabývá se poruchami řeči od lehkých vad až po úplnou neschopnost dorozumět se mluvenou řečí.

více zde

Foniatrie

Foniatrie

Řeší problémy, souvisejícími s poruchami sluchu, hlasu, řeči a poruchami souvisejícími s orientací v prostoru a rovnováhou.

více zde

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

Orientuje se na výchovu a vzdělávání dítěte s DMO, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího rozvinutí jeho schopností.

více zde

Kde najít pomoc

Máte nějaký problém a nevíte si s ním rady?

Máte nějáký problém a nevíte si sním rady?

Online podpora
-->

Kam se obrátit

Centra zabývající se diagnostikou a léčbou dětské mozkové obrny.

hledat odborné centrum